Algemeen

Onze algemene voorwaarden zijn eerlijk, open en direct. Deze voorwaarden gaan specifiek over de koop, levering en installatie van de thuisaccu en/of zonnesystemen. Wie wij zijn en hoe je ons kunt bereiken Als u ons wilt spreken, kan dat op de volgende manieren: Bel ons: 0850781279 Mail ons: info@batterijthuis.com Adres kantoor: Snellenshof 15 4811 LN Breda 4. Handige nummers: Ons KvK-nummer: 77967933 2.

Definities voor ons is maar één definitie echt belangrijk: Klant is Koning. Maar om misverstanden te voorkomen, leggen we de rest van de definities uit deze voorwaarden ook even uit:

Definities

U: de persoon aan wie wij de offerte uitbrengen.

Installatie: het installeren, inclusief de voorbereiding, van de Thuisbatterij of zonnesysteem op de locatie, zoals vermeld in de offerte. Daar horen ook de eventuele aanvullende werkzaamheden bij die wij met u hebben afgesproken.

Offerte: de offerte die wij aan jou sturen voor de installatie van de Thuisbatterij of zonnesysteem.

Prijs: de totale prijs, met eventueel overige vergoedingen voor producten en/of diensten die u aan ons verschuldigd bent, zoals in de offerte of overeenkomst staat.

Website: onze website met als URL www.Batterijthuis.com

Wij (we, ons, onze): Batterijthuis geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder 77967933. Thuis batterij of Thuis accu: De opslag unit plus eventuele omvormer, kabel trajecten, energie meter en energie klemmen. Plus alle overige opgesomde onderdelen in de offerte. Zonnesysteem/zonnepanelen:

Verder

Zonnepanelen, omvormer,  kabel trajecten, energie meter en energie klemmen. Plus alle overige opgesomde onderdelen in de offerte 3.

Offerte, bestelproces en wijzigingen Nadat u uw gegevens hebt achtergelaten, bellen wij u terug. We bekijken dan samen of een thuisaccu of zonnesysteem haalbaar is. Als we er samen zeker van zijn dat we alles veilig kunnen installeren, maken we een offerte. Hierin staat alle informatie die u nodig hebt. De offerte is vrijblijvend en heeft een geldigheidsdatum. Staat er geen geldigheidsdatum in? Dan houden we 30 kalenderdagen na ontvangst aan. Zodra u akkoord bent met de offerte, vragen we je een aanbetaling te doen. De aanbetaling betreft 25% van het aankoop bedrag. Daarna nemen we direct contact op via telefoon om de installatie van je thuisaccu of zonnesysteem in te plannen. Eventueel plannen we nog een schouw op locatie. Zo weten we zeker of alles past en of er extra werk nodig is. Is het resultaat van de schouw op locatie hetzelfde is als de digitale? Dan komen we bij je installeren op de afgesproken datum. Zijn er extra werkzaamheden of wijzigingen in de overeenkomst nodig? Dan bespreken we dit met u. Het kan dan zijn dat we de installatie niet kunnen uitvoeren of dat we de prijs moeten aanpassen. In deze gevallen mogen we de overeenkomst kosteloos verbreken. Wordt de prijs hoger? Dan heeft u 30 kalenderdagen de mogelijkheid om de overeenkomst te ontbinden.

4. Planning We streven ernaar binnen 16 weken na ontvangst van de aanbetaling de installatie uit te voeren. Bij vertraging, door bijvoorbeeld weersomstandigheden waardoor we niet kunnen werken, nemen we contact met u op voor een nieuwe installatiedatum. Bij een vertraging kan het voorvallen dat de door u bestelde accu of zonnesysteem niet meer beschikbaar is. De duurzaamheidsmarkt evolueert namelijk heel snel. In dat geval geven we u een andere producten met gelijkwaardige of betere specificaties. Komt de bestelde accu of zonnesysteem op een later moment toch binnen bij ons? Dan kunnen we samen beslissen om de installatiedatum te verschuiven. Als wij een onredelijke vertraging veroorzaken, kunt u de overeenkomst ontbinden.

5. Installatie en oplevering Wij komen bij je installeren. Kunnen we toch zelf niet? Dan maken we gebruik van externe installateurs die voldoen aan de relevante en toepasselijke normen, veiligheidsvoorschriften en verzekeringen. Na de installatie van u thuisaccu of zonnesysteem nemen we deze volledig met u door. Dat kan ook de installateur namens ons doen.

6. Herroeping van de Overeenkomst Opdracht tot installatie; We zien u akkoord op de offerte en u aanbetaling als een uitdrukkelijk verzoek om de installatie van de thuisaccu of zonnesysteem uit te voeren. Ook als er na de schouw of door een andere reden nog wijzigingen in de offerte worden doorgevoerd. Wil je na je 14 dagen herroepingsrecht je opdracht annuleren? Dan verrekenen we 25% aanbetaling voor eventuele kosten. Zijn er geen gemaakte kosten wordt het volledige bedrag teruggestuurd.

Opdracht tot installatie; Heeft u zich bedacht? Laat ons dit weten via telefoon of e-mail. Wij ontbinden dan de overeenkomst en storten de aanbetaling die u eventueel al gedaan hebt binnen 14 dagen terug. U kunt zich tot 14 dagen na de installatie van u thuisaccu of zonnesysteem bedenken. U kunt dan de overeenkomst zonder opgave van reden ontbinden. Dit wordt ook wel ‘herroepingsrecht’ genoemd. In het laatste geval vragen we u om een compensatie voor de hoeveelheid werk die we er al in hebben gestopt. Het gaat dan onder andere over deze kosten: de kosten van de oorspronkelijke installatie; de verwijderingskosten. Die kunnen maximaal even hoog als de oorspronkelijke installatiekosten zijn; een afschrijving van 30% op alle geïnstalleerde producten; zijn er complexe, vaak dure, verwijdering-werkzaamheden nodig om alles in de oorspronkelijke staat terug te brengen? Dan zijn we dit niet verplicht. We kunnen dit wel in overleg tegen bijkomende kosten uitvoeren.

7. Schade Schade komt bijna nooit voor. Maken we toch een fout waardoor er schade aan uw eigendom ontstaat? Dan laten wij dit voor u repareren. Maakt 1 van onze onderaannemers schade verhalen wij de kosten op hun. Dit geldt voor alle directe schade, behalve voor kleine reparaties aan bijvoorbeeld je schilderwerk of behang dat tijdens het werk beschadigd is geraakt, zoals door boren in de muur bij het plaatsen van de omvormer. Wij vergoeden nooit immateriële schade.

8. Wat vragen we van u, u betaalt de prijs zoals vermeld in de overeenkomst. Het gaat dan om de aanbetaling en het resterende bedrag na de installatie.

Om de installatie zo goed en veilig mogelijk uit te voeren, vragen we u: ons van alle correcte door ons gewenste relevante informatie en documentatie te voorzien, zoals afmetingen, uitzonderingen en materialen; ons toegang te geven tot de plek waar we mogen installeren en te zorgen dat er geen obstakels zijn, zoals containers, auto’s en geblokkeerde of gevulde ruimten; zelf aanwezig te zijn bij de uitvoering en oplevering van de installatie van u thuisaccu. op tijd alle werkzaamheden zoals vermeld in de offerte en/of in een mail van u adviseur uit te voeren, door bekwame personen en volgens de standaard relevante kwaliteitseisen. We zijn niet aansprakelijk voor eventuele kosten, boetes of verliezen die het gevolg zijn van het niet goed op orde hebben van toestemmingen of vergunningen. Als u dit niet op orde hebt en wij daardoor schade ondervinden, kunnen we dat bij jou in rekening brengen of verrekenen met de aanbetaling.

9. Wijzigingen in en bij de installatie Wil je wijzigingen doorvoeren in het ontwerp en/of inhoud van u thuisaccu of zonnesysteem? Contacteer ons dan vóór de installatie. Dan kijken we samen of we het kunnen verwerken in de overeenkomst. Het kan zijn dat de prijs dan ook verandert.

10. Betaling Na akkoord op de offerte ontvang u een betaalverzoek voor de aanbetaling. Hebben wij alles volgens afspraak geïnstalleerd? Dan betaalt u ons de prijs van de overeenkomst minus de aanbetaling, inclusief het bedrag bij mogelijke wijzigingen (zoals benoemd bij artikel 9) en/of later overeengekomen extra’s. We vragen u elke factuur binnen 14 dagen na ontvangst te betalen. Betaalt u ons niet op tijd? Dan mogen wij de wettelijke rente in rekening brengen. Eventueel met incassokosten erbij.

11. Overgang van eigendom en risico Na de installatie van u thuisaccu is het voor u risico. Vergeet niet uw verzekeraar op de hoogte te brengen van de aanwezigheid van u nieuwe thuisaccu of zonnepanelen. Wij blijven eigenaar van de thuisaccu of zonnesysteem totdat u de prijs van de overeenkomst naar ons heeft overgemaakt. Tot dat moment blijft u ons toegang geven tot de thuisaccu of zonnesysteem. Doet u dit niet, dan kunnen wij maatregelen nemen om het niet betaalde gedeelte van de prijs op te eisen of de thuisaccu/zonnepanelen weg te halen.

12. Vakbekwaamheid We geven 1 jaar garantie op de installatie van u thuisaccu of zonnesysteem tenzij anders vermeld in u offerte (hierna: installatie garantie). Hier valt de werking van het gehele systeem onder. We zorgen er tijdens deze periode voor dat u systeem werkt. Gaat er iets stuk binnen de installatiegarantie termijn? Dan vervangen we dit gratis. Is er iets mis met de producten zijn we afhankelijk van de fabrieksgarantie waardoor er wat vertraging op de reparatie kan komen. Is er iets mis? Laat het ons zo snel mogelijk weten na ontdekking en we lossen het zo snel mogelijk voor u op. Let wel op dat onderstaande zaken niet binnen u installatiegarantie vallen en wij en/of onafhankelijke deskundigen dit beoordelen; de internetverbinding tussen uw netwerk en omvormer(s) en/of connectiviteit-module; schade ontstaan door gebreken/aanpassingen aan/in de meterkast; schade ontstaan door kortsluiting ongerelateerd aan u thuisaccu of zonnesysteem; schade ontstaan omdat u de instructies voor gebruik niet opvolgt; schade ontstaan door chemicaliën (o.a. schoonmaakmiddelen); schade ontstaan door achterstallig onderhoud aan u thuisaccu of zonnesysteem; schade ontstaan door reparaties en/of veranderingen aan u thuisaccu of zonnesysteem die wij niet uitgevoerd hebben; brand- of andere schade die door een natuurlijke oorzaak of door mensen wordt veroorzaakt.

Op de producten die wij gebruiken bij de installatie van u thuisaccu of zonnesysteem gelden verschillende fabrieks- en productgaranties. Deze kunt u terugvinden in uw offerte of of datasheet. Let op: is de fabrieks- en productgarantie van één of meer producten binnen u thuisaccu of zonnesysteem korter dan de geldende installatiegarantie termijn? Dan zal de garantietermijn van het product leidend zijn. Gaat er na u installatiegarantie termijn iets stuk? Dan staan we nog steeds voor u klaar. We helpen u met de fabrieksgarantie/productgarantie en streven erna het product te repareren/vervangen. We brengen daar wel kosten voor in rekening, zoals voorrijkosten en vervangingskosten. Neem contact met ons op voor een indicatie van deze kosten.

13. Overmacht Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle waardoor we (of een door ons ingeschakelde externe installateur) onze beloftes naar u toe niet kunnen waarmaken. Bij overmacht brengen we u zo snel mogelijk op de hoogte. Zodra deze overmachtsituatie voorbij is, lossen we onze beloftes in. Onder overmacht vallen bijvoorbeeld brand, overstroming, alien invasies, zwaar weer, explosie(s), leveringsproblemen producten, oorlog, terreur, sociale conflicten, handelsgeschillen en optreden van de (centrale) overheid, een overheidsorgaan of een supranationale organisatie.

14. Verwerking persoonsgegevens We hebben u gegevens nodig om de thuisaccu of zonnesysteem op de juiste locatie te plaatsen. Deze gegevens kunnen we dus opslaan en gebruiken. Het kan gebeuren dat we deze gegevens doorgeven aan de externe installateur zodat die weet waar hij moet zijn. Daarnaast delen we deze gegevens met de netbeheerder. We verwerken de gegevens alleen maar voor de uitvoering van de overeenkomst en de installatie. We stellen u gegevens nooit beschikbaar aan derden. Met u akkoord op de offerte gaat u ook akkoord met onze privacyverklaring.

15. Onderhoud Een thuisaccu of zonnesysteem is redelijk onderhoudsvrij. Toch zijn er onderdelen van het systeem, zoals een omvormer, die gedurende de levensduur van de accu mogelijk vervangen moeten worden. Gedurende het proces van aankoop tot installatie informeren we u hierover. Is je systeem aan onderhoud toe? Neem dan contact met ons op. Meer informatie vind u ook op www.batterijthuis.com

17. Geschillen Bent u het niet eens met onze manier van werken of heeft u een andere vorm van klacht? Laat het ons weten. We kijken dan samen naar een passende oplossing. Vind u dat wij schade hebben toegebracht aan u eigendommen? Dan laten we dit graag beoordelen door een onafhankelijke deskundige die niet tijdens de installatie aanwezig is geweest. We vragen u ons dan toegang te geven tot de locatie, zodat de deskundige het onderzoek goed kan uitvoeren. Alle bevindingen worden met u gedeeld. De kosten van het onderzoek betalen wij. We kunnen deze kosten wel in rekening brengen als de klacht ongegrond is, bijvoorbeeld omdat de schade geen verband houdt met de installatie of als de schade zo klein is dat dit naar redelijkheid niet te rechtvaardigen is. Denk aan een krasje van 2 centimeter op de onderkant van je trapleuning Eventuele geschillen kunt u binnen 12 maanden voorleggen aan de Geschillencommissie www.degeschillencommissie.nl/over-ons/commissies/thuiswinkel.

18. Algemene bepalingen U rechten en plichten vanuit de overeenkomst zijn niet overdraagbaar naar anderen zonder dat we dit samen hebben afgesproken. Het kan natuurlijk zijn dat u verhuist. In dat geval gaat de garantie ook over naar de nieuwe eigenaar. Deze moet dan wel de originele overeenkomst of een kopie daarvan hebben. We mogen onze rechten en plichten vanuit de overeenkomst gedeeltelijk of geheel overdragen aan een ander, zonder dat dit afbreuk doet aan u rechten vanuit de overeenkomst. De overeenkomst wordt beheerst door het Nederlands recht. Staat er iets in de offerte wat niet overeenkomt met deze voorwaarden? Dan kunt u ervan uitgaan dat wat in deze voorwaarden staat klopt. Uitzonderingen op die regel zijn de betaalvoorwaarden en de installatiegarantie-termijn die in de offerte staan of als uitdrukkelijk is opgenomen dat het een afwijking van deze voorwaarden betreft. Alle bepalingen van het dwingend consumentenrecht zijn altijd leidend.

Cookies

Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of je naam, je e-mailadres en site in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor je gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.

Indien je onze inlogpagina bezoekt, slaan we een tijdelijke cookie op om te controleren of je browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd zodra je je browser sluit.

Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met je login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je “Herinner mij” selecteert, wordt je login 2 weken bewaard. Zodra je uitlogt van je account, worden login cookies verwijderd.

Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat je hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.

Welke rechten je hebt over je gegevens

Als je een account hebt op deze site of je hebt reacties achtergelaten, kan je verzoeken om een exportbestand van je persoonlijke gegevens die we van je hebben, inclusief alle gegevens die je ons opgegeven hebt. Je kan ook verzoeken dat we alle persoonlijke gegevens die we van je hebben wissen. Dit is exclusief alle gegevens die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligings doeleinden.

Waar je gegevens naar toe worden gezonden

Mogelijk worden reacties van bezoekers gecontroleerd via een geautomatiseerde spamdetectie service.